Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/133/2017 Rady Gminy Augustów

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe