Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/134/2017 Rady Gminy Augustów

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe