Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/107/17 Rady Gminy Turośl

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośl dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe