Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/108/17 Rady Gminy Turośl

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośl na 2017 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe