Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/302/17 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/146/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe