Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/120/17 Rady Gminy Grabowo

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe