Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/350/2017 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe