Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/154/17 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe