Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/98/2017 Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klukowo do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe