Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/105/2017 Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Klukowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe