Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/120/2017 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 30 marca 2017 r.

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutka-Tartak w roku 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe