Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/178/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie nadania imienia Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz zmiany statutu SP ZOZ w Siemiatyczach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe