Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/101/17 Rady Gminy Giby

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giby w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe