Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/189/17 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe