Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/190/17 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Knyszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe