Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/224/17 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe