Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/130/17 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, w oparciu o które nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe