Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/139/17 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasionówka w roku 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe