Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.32.2017.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 4 maja 2017 r.

stwierdzajżce nieważność części uchwały nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe