Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/352/2017 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe