Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/145/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe