Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/178/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Białostocka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe