Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/181/17 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów psychologów, logopedów, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających, nauczycieli wychowania przedszkolnego prowadzących zajęcia w grupie mieszanej 5 i 6 - latków oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe