Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 152/XXVII/17 Rady Miasta Zambrów

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli wspomagających

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe