Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 342/XXXIX/17 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Burs Szkolnych Nr 1, 2 i 3 w Łomży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe