Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.PZD.032.1.17.2017 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe