Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe