Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/560/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Sienny Rynek i Św. Anny) - etap I

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe