Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/567/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe