Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/245/17 Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe