Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/195/17 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe