Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/258/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wasilków i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe