Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/187/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe