Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 201/XXIX/17 Rady Gminy Zambrów

z dnia 16 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe