Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/160/2017 Rady Gminy Puńsk

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńsk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe