Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/124/2017 Rady Gminy Sokoły

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sokoły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe