Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.1.283.2017 Burmistrza Supraśla

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe