Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/185/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe