Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 186/XXVI/17 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe