Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/114/17 Rady Gminy Giby

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe