Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/220/2017 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe