Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 12/17 Burmistrza Tykocina

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2016 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe