Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe