Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/149/17 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/213/10 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe