Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1823/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miasta Sejny nr XXXIX/185/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe