Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/212/17 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 13 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe