Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 31 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe