Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe