Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/253/17 Rady Miasta Sejny

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe