Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr A-0161-58/17 Prezesa Sądu Okręgowego Suwałkach

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe